หลักสูตร เทคนิคการตัดสินใจ – Decision Making Techniques

ปัญหาคืองาน งานคือปัญหา เพราะว่า เราต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจทุกๆ วัน และตลอดวัน ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้าน นอกบ้าน หรือแม้แต่การไปซื้อของ

บางปัญหา บางการตัดสินใจ เป็นสิ่งที่ท้าท้ายความคิด ความสามารถ ต้องใช้ข้อมูลมากมาย ต้องใช้การวิเคราะห์วิจัย และต้องใช้หลากหลายอารมณ์ความคิด หากมองปัญหาผิด การตัดสินใจแก้ไขปัญหาก็ผิดพลาดไปด้วย หรือ มองปัญหาถูก แต่ตัดสินใจแก้ไขปัญหาผิดพลาดก็เป็นไปได้เช่นกัน

ดังนั้น การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และมีหลักการคิด หลักการตัดสินใจ จึงเป็นเครื่องมืออย่างนึง ที่ช่วยให้ท่านมองปัญหาและตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำ

 

วัตถุประสงค์

1. สามารถตัดตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. นำเอาเทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไป ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาหลักสูตร

DA – Decision Making

– State Purpose

– Set criteria

– Assess Choices

– Consider Risks

PPA – Potential Problem Analysis

– Identify Potential Problem

– Identify Potential Causes

– Identify Preventive Actions

– Identify Potential Effects

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921