หลักสูตร เทคนิคพิชิตยอดขายเพื่อให้ได้ใจลูกค้า

ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั้ง การซื้อสินค้าในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาทำธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีก

หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอและปิดการขาย สำหรับเจ้าหน้าที่ตัวแทนขายคอนโด จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขาย ได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้า และวิธีการที่จะนำเสนอคอนโด ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื้อใหม่ หรือซื้อซ้ำเพิ่มเติมขึ้นด้วย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างแนวคิด และทักษะในด้านการขายคอนโดให้แก่พนักงาน โดยมุ่งประเด็นไปที่งานขาย ที่เป็นเป้าหมายในการขาย มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักขายมืออาชีพในงานขายคอนโด

2. เพื่อเสริมทักษะในด้านการนำเสนอขายคอนโด และการฝึกการนำเสนอขายให้น่าสนใจได้อย่างเป็นมืออาชีพ

3. เพื่อสร้างจิตสำนึก และทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่ออาชีพขาย ต่อองค์กรที่ทำงานอยู่

เนื้อหาหลักสูตร

  • การพัฒนาทีมงานให้เป็นมากว่านักขาย
  • การเข้าใจความต้องการลูกค้า และการบริการอันทรงคุณค่า เพื่อต่อยอดการขายคอนโด
  • การเสริมสร้างทักษะคติเชิงบวก
  • ทักษะการดูบุคลิกภาพ โหงวเฮ้งของลูกค้า และรหัสเลขที่เพื่อปิดการขายได้มากขึ้น
  • คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักขาย

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-9217921