หลักสูตร บริการเหนือชั้น สำหรับลูกค้ากลุ่ม Premium – Premium Customer Premier Service

สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่ม Premium หรือ กลุ่ม VIP นั้น ความคาดหวังจากบริการ ที่เขาอยากจะได้รับ มักจะอยู่เหนือไปกว่า ความคาดหวังของลูกค้าทั่วไป

การจะทำให้องค์กรตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Premium หรือ VIP นั้น ย่อมต้องมีการเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร วิธีการบริการที่เหนือชั้น ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไป

หลักสูตร Premium Customer – Premier Service จะช่วย เสริมความรู้ ทักษะ แก่ทีมงานผู้ให้บริการลูกค้า ตั้งแต่ การฝึกอ่านใจลูกค้า การจับประเด็น การสนทนา และการเสนอบริการ ที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละท่าน เพื่อให้สามารถ นำไปปฏิบัติใช้กับลูกค้ากลุ่ม Premium ได้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และทักษะในการเข้าถึง เข้าใจลูกค้า กลุ่ม Premium

2. เพื่อสามารถส่งมอบรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่ม Premium

3. เพื่อสามารถนำเอาทักษะที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ในการทำงานจริงได้

เนื้อหาหลักสูตร

  • มุมมองความคิดของลูกค้า กลุ่ม Premium
  • ความเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้ากลุ่ม Premium ในแต่ละบุคคล
  • การฝึกสังเกตในการอ่านความคิด ความรู้สึก ภาษาที่พูด และภาษาการที่ใช้
  • สิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ ของลูกค้ากลุ่ม Premium
  • หลักการส่งมอบบริการ สำหรับกลุ่มลูกค้า Premium
  • รูปแบบวิธีการ พฤติกรรม และคำพูด ในการให้บริการลูกค้ากลุ่ม Premium  ที่ตรงกับสไตล์ของแต่ละบุคคล
  • Do and Don’t ในการดูแลลูกค้า Premium
  • ฯลฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด คลิก

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921