หลักสูตร THE POWER OF IMAGE

ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบริษัท องค์กร หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพราะผลงานที่เป็นเลิศ เกิดขึ้นจากการที่บุคลากรรู้จักดึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายในมาขับเคลื่อนผลงานสู่ภายนอก

“พลังแห่งภาพลักษณ์”

คือหลักสูตรเกี่ยวกับศาสตร์ภาพลักษณ์แบบองค์รวม

เป็นการรวมเทคนิคในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการทำงาน โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การปรับความรู้สึกภายในจิตใจ (Mind Set) เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ และเป้าหมายที่ชัดเจน จนถึงการเรียนรู้สไตล์คาแรคเตอร์ตัวตนของตัวเอง เพื่อนำมาปรับภาพลักษณ์ภายนอก ให้เป็นสุดยอดในแบบฉบับของตัวเอง และดึงพลังที่มีอยู่ออกมาปรับใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อชีวิตพุ่งทะยานในทุกๆ ด้าน

ผลลัพธ์สุดยอดอีกด้านของการเรียนรู้ทฤษฎีเรื่องสไตล์คาแรคเตอร์ คือ ผู้อบรมสามารถอ่านนิสัยและคาแรคเตอร์ของลูกค้า หรือคู่สื่อสารได้มากขึ้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านงานขาย หรืองานที่ต้องใช้การเจรจา ติดต่อสื่อสาร

ภาพลักษณ์ที่ดีแบบมืออาชีพของพนักงานทุกคน คือ ประตูด่านแรกสู่โอกาสและความสำเร็จของบริษัท/องค์กร หากภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ บริษัท/องค์กรนั้นๆ ก็จะตราตรึงอยู่ในใจลูกค้าตลอดไปอีกนานแสนนาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้จักตัวเองมากขึ้น และวางเป้าหมายทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการปรับกรอบความคิด (Mind Set)

2. เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และขยายขีดศักยภาพในตัวเองมากขึ้น

3. เพื่อให้ผู้อบรมได้วิเคราะห์และเรียนรู้สไตล์ตัวตนของตัวเองที่ชัดเจน ทั้งด้านการแต่งกายและการแสดงออก เพื่อนำมาปรับใช้กับการสื่อสารให้เหมาะสม

4. เพื่อเรียนรู้เทคนิค เคล็ดลับการแต่งตัวให้ได้ลุคแบบมืออาชีพ

5. เพื่อปรับภาพลักษณ์โดยรวมให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่ติดต่อสื่อสาร

6. เพื่อสร้างทีมเวิร์คที่แน่นแฟ้นและทรงพลังยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

– เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและฝ่ายประชาสัมพันธ์

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด

– หัวหน้างาน ผู้จัดการ

รูปแบบการอบรม

– ทฤษฎี 60%

– เวิร์คชอปและจำลองสถานการณ์ 40%

เนื้อหาหลักสูตร

– Mindset for Goal : กรอบความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายเนื้อหาหลักสูตร

– How’s your image? : รู้จักตัวเอง ด้วยการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของคุณในสายตาตัวคุณเองและในมุมมองของคนอื่น

– First impression in 5 sec. : คัมภีร์ลับสร้างความประทับใจแรกใน 5 วินาที

– Style Personal Analysis : วิเคราะห์สไตล์บุคคล และลูกค้า

– Dress for success : เทคนิคและเคล็ดลับการปรับลุคให้ดูเป็นมืออาชีพ

– Personality (Body Language) : บุคลิกภาพ และการสื่อสารโดยใช้ภาษากาย

– Verbal Technic (Wording-Voice-Tone) : เทคนิค “พูดอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า”

– Tips for a HAPPY teamwork : เทคนิคการสร้างทีมเวิร์คที่แน่นแฟ้นและทรงพลัง

– (Optional) Make up and Hair setting : การแต่งหน้า จัดแต่งทรงผมแบบดูดีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด คลิก  the-power-of-image

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921