หลักสูตรออนไลน์ การโค้ชผลงานขั้นสููง – Advanced Performance Coaching

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 เทคนิคที่สำคัญในการโค้ช
บทที่ 2 ทักษะที่จำเป็นในการโค้ช
บทที่ 3 ทักษะที่จำเป็นในการสร้างสายสัมพันธ์กับโค้ชชี่
บทที่ 4 ทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน
บทที่ 5 ความไว้วางใจในการทำงาน
บทที่ 6 บทสรุปการโค้ชผลงานขั้นสูงสู่การปฏิบัติ

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979

.