หลักสูตร การรับมือกับปัญหาของลูกค้า – Customer Complaint Handling And Service Recovery

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921