หัวใจของการฝึกอบรมการบริการให้ได้ผล

หัวใจของการฝึกอบรมการบริการให้ได้ผล

1. ฝึกอบรมแบบพบหน้า

เป็นการฝึกอบรมแบบใจถึงใจ ผู้สอนการบริการผู้นั้นต้องเป็นคนที่มีใจบริการเป็นทุนเดิมเสียก่อน เพราะเขาจะเป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียนได้จริง

2. ปลูกฝังทัศนคติ (Attitude)

เน้นปลูกทัศนคติ จิตสำนึกที่ดี สิ่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการเองด้วยว่า เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการให้บริการที่ดี

3. มีการฝึกฝนทักษะ

การอบรมเรื่องบริการลูกค้า ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการฟัง แต่ต้องเรียนรู้จากการ “ทำ” จริง เสมือนการขับรถต้องมีการฝึก เพราะไม่มีทางที่ผู้ขับรถเรียนทฤษฎีแล้วจะขับรถได้ ดังนั้นแน่นอนว่า การฝึกอบรมการบริการ ให้ได้ผลนั้นต้องมีการ ฝึก ฝึก และฝึก

บทความโดย

พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

Tel : 02-9217921

e-mail : info@impressionconsult.com

Facebook : https://www.facebook.com/Pisitpipatpho