เรียนผ่าน Application แบบ Mini – Course

IMPRESSION ให้บริการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผ่านทาง Application ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ iPhone/iPad/Smart Phone ในทุกระบบได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

** หมายเหตุ ราคานี้ สำหรับองค์กรที่มีผู้เรียน 10 ท่านขึ้นไป หากน้อยกว่า 10 ท่าน ราคาท่านละ 249 บาท **