เรียนผ่าน Online VDO ในระบบ IMPRESSION

IMPRESSION ให้บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ ให้แก่องค์กร
เพียงแค่ท่านแจ้งชื่อผู้เรียนตามจำนวนที่ต้องการ

line