เหตุผลอะไรที่พนักงานไม่เข้าร่วมอบรมกับบริษัท

เรื่องนี้ผู้ที่ดูแลการฝึกอบรมในแต่ละองค์กร อาจจะเจอปัญหานี้กันคือ จัดอบรมขึ้นมาปรากฎว่า คนนั้นติดงาน คนนี้ต้องประชุม อีกคนขออยู่ครึ่งวัน จนมีผลทำให้การเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ

จากประสบการณ์ผมที่ดูแลการจัดอบรมมากว่า 20 ปี คิดว่าเหตุผลที่พนักงานไม่สนใจเข้าอบรม คือ

  1. รูปแบบการจัดอบรมไม่น่าสนใจ เช่น เนื้อหา วิทยากร รูปแบบการเรียนรู้ การนำไปใช้ประโยชน์ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกเลยที่พลาดกัน หมายความว่า การจัดอบรมแต่ละครั้งผู้จัดต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นที่ตั้ง ซึ่งผู้เรียนต้องการเนื้อหา บรรยากาศ รูปแบบวิธีการเรียนรู้ ที่ทีความน่าสนใจ มีกรณีศึกษาที่ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ มีวิทยากรที่เก่ง สอนสนุก และนำไปใช้งานจริงได้

ดังนั้นผู้จัดลองใช้เวลาการคัดเลือกวิทยากรและเนื้อหาซักนิดโดยตั้งเป้าว่า เมื่อมีคนเข้าอบรมแล้ว เขาจะไปบอกต่อว่า น่าเสียดายคนที่ไม่ได้เข้าอบรม

  1. รูปแบบองค์กรที่มุ่งเน้นในการทำงานมากเกินไป จนให้ความสำคัญกับเรียนรู้น้อยลง ในหลายๆองค์กรที่ผู้จัดวางแผนเป็นอย่างดี แต่ผู้เข้าอบรมติดงานด่วน ทำให้เข้าได้บ้าง ไม่ได้บ้าง สิ่งที่ผมพบวิธีรับมือกับเรื่องนี้จาก CEO ในบริษัทมหาชนรายหนึ่ง เขาประกาศให้พนักงานหยุดจากงานและปิดมือถือ และให้เข้าอบรมทั้งหมด ดังนั้นสาเหตุนี้ควรให้ผู้นำองค์กรแสดงบทบาทในการให้ความสำคัญกับเรื่องอบรม ก็จะช่วยให้บุคลากรในทุกระดับเห็นความสำคัญด้วยเช่นกัน
  1. บรรยากาศในองค์กร คือ เพื่อนร่วมงานในองค์กรต่างไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง มองว่าทุกวันนี้เราก็ทำงานได้อยู่แล้ว วิธีแก้ไขก็คือ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร เช่นการจัดกิจกรรมเชิญผู้บริหารมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกระตุ้นให้เกิดการชวนคิด แสดงความคิดเห็น ให้ของรางวัล หรือ หาบุคคลตัวอย่างมาแชร์ประสบการณ์มาบอกเคล็ดลับการทำงาน การจัดให้มีการทดสอบ ความรู้ ทักษะ แบ่งปันกันในบรรยากาศสนุกๆ เป็นต้น

ในการเสริมศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น จะถือว่าเราได้มีความเก่งขึ้น ช่วยองค์กรได้มากขึ้น ทีมจัดอบรมสามารถส่งเสริมพนักงานให้มีพื้นฐานเรื่องนี้ได้ ด้วยการให้เขาเรียนรู้ในเรื่อง กรอบความคิดและเติบโต Growth Mindset ครับ

ดูหลักสูตรฝึกอบรมของ Impression Training ได้ที่ https://www.impressionconsult.com/i/training/

เพราะเรา เปลี่ยนได้จริง

ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริการ