หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวอย่างเหนือชั้น – EXCELLENT NEGOTIATION AND PERSUASION