หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคขายทางโทรศัพท์แบบเชิงรุก – Proactive Telesales Techniques

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 การขายทางโทรศัพท์ ขายอย่างไรให้ชนะใจ

บทที่ 2 ขายทางโทรศัพท์สู่การทำงานเชิงรุก

บทที่ 3 Mind set การขายโทรศัพท์เชิงรุก

บทที่ 4 การโทรศัพท์คือการสื่อสารและการเรยนรู้พฤติกรรมลูกค้า

บทที่ 5 กระบวนการขายทางโทรศัพท์และลำดับความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า

บทที่ 6 เทคนิคกการโทรศัพท์แบบเชิงรุก

บทที่ 7 กระบวนการขายทางโทรศัพท์และเทคนิคสำคัญ

บทที่ 8 การเปิดใจแบบไม่ขาย สร้างการรับรู้ก่อนการขาย

บทที่ 9 เทคนิคการเปิดใจลูกค้าให้ประทับใจ

บทที่ 10 กรณีศึกษา การโทรศัพท์เปิดใจในการขาย
บทที่ 2 ขายทางโทรศัพท์สู่การทำงานเชิงรุก
บทที่ 3 Mind set การขายโทรศัพท์เชิงรุก
บทที่ 4 การโทรศัพท์คือการสื่อสารและการเรยนรู้พฤติกรรมลูกค้า
บทที่ 5 กระบวนการขายทางโทรศัพท์และลำดับความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
บทที่ 6 เทคนิคกการโทรศัพท์แบบเชิงรุก
บทที่ 7 กระบวนการขายทางโทรศัพท์และเทคนิคสำคัญ
บทที่ 8 การเปิดใจแบบไม่ขาย สร้างการรับรู้ก่อนการขาย
บทที่ 9 เทคนิคการเปิดใจลูกค้าให้ประทับใจ
บทที่ 10 กรณีศึกษา การโทรศัพท์เปิดใจในการขาย
บทที่ 11 เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวลูกค้าในการขาย
บทที่ 12 การเก็บข้อมูลลูกค้าและการนำเสนอที่รวดเร็ว
บทที่ 13 เทคนิคการนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าประทับใจ
บทที่ 14 การนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าจะปฏิเสธไม่ได้
บทที่ 15 การขจัดข้อข้องใจเพื่อปิดการขาย
บทที่ 16 เทคนิคตอบข้อสงสัยให้ปิดการขาย
บทที่ 17 การอ่านสัญญาณปิดการขาย
บทที่ 18 การจัดการแรงต้านและเทคนิคปิดการขาย
บทที่ 19 เทคนิคโทรติดตามเพื่อปิดการขาย