หลักสูตร การยกระดับการบริการที่เหนือชั้นของ Call Center – Service Quality for Call Center

Call Center เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กร ที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุด ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการ ในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆ องค์กรจึงต้องหากลยุทธ์ และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ “Call Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง
 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ลูกค้า กับงานบริการ
  2. เพื่อให้เข้าใจว่า ทุกครั้งที่มีการติดต่อจากลูกค้า  ความคาดหวังมาพร้อมกับลูกค้า
 

เนื้อหาหลักสูตร

  • ลูกค้าคือใคร : Who is your customer?
  • ความคาดหวังของลูกค้าเป็นอย่างไร : Customer Expectation
  • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในงาน Call Center :  Why CRM today?
  • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนให้ลูกค้าประทับใจ : Key to success
  • เทคนิคการสร้างทีมงาน Call Center ให้แข็งแกร่ง (Team Work)
  • แรงจูงใจให้พนักงาน Call Center มีใจรักในงานของตนเอง
  • การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อมุ่งผลในงานขายและบริการ

ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921