หลักสูตร ปลุกพลังแห่งทัศนคติเชิงบวก ด้วยการโค้ช – Coaching For Power Up Your Positive Mind

Coaching For?

โค้ชไปเพื่ออะไร?

เพื่อดึงศักยภาพความคิดบวกของผู้ได้รับการโค้ชออกมาใช้ ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และบุคคลรอบข้าง รวมทั้งสามารถนำมาใช้ในชีวิตการทำงานแต่ละวันได้ในทุกวันอย่างมีความสุข เติมพลังไฟในการทำงานให้ลุกโชน

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม หลากหลายปัญหา เกิดขึ้นและเข้ามารุมเร้าบุคลากรขององค์กรให้มีความเครียด กดดัน และ กังวล ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนขวัญและกำลังใจตก ต่ำลง บุคลากรที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ยุคนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมี วิธีการคิดที่แตกต่างไปจากเดิม

การปรับเปลี่ยนมุมมองที่จับจ้องแต่ปัญหา ให้เป็นการมองโลกในแง่ดีหรือความคิดบวก จะช่วยสร้างมุมมองที่นำไปสู่ การพัฒนา และความสำเร็จในที่สุด หลักสูตร “ปลุกพลังแห่งทัศนคติเชิงบวก ด้วยการโค้ช” จะช่วยให้บุคลากรของคุณมีมุมมองความคิดที่ถูกต้องต่อ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ เสริมด้วยการสื่อสารใน แง่บวกที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการมุ่งสู่ความสำเร็จให้กับทีมงาน

รายละเอียดทั้งหมด คลิก Coaching For Power Up Your Positive Mind

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-921-7921