อยากลดตำแหน่งงานลง…ไม่อยากเป็นหัวหน้าแล้ว

มีหลายคนที่เป็นหัวหน้า / ผู้จัดการ เมื่อทำงานไปได้เลื่อนตำแหน่ง / เงินเดือน มีลูกน้องต้องคุมคน จากที่เคยเก่งเรื่องงาน รับผิดชอบงาน มีผลงาน แต่พอต้องมาบริหารกลับเจอปัญหาเรื่อง

 

– วันหยุดที่ไม่ได้หยุด (มีการคุยงานทั้งลูกน้อง / ผู้บริหาร)

– ผู้บริหารให้ทำรายงานเสนอ

– แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในทีม

– สั่งงานแล้วทีมไม่ไปในเป้าหมายเดียวกัน

 

กลายเป็นเราคนเดิมแต่งานเพิ่ม 3 เท่า (ฮา) เจอแบบนี้เรียกว่าขอถอยกลับไปทำงานแบบเดิมดีกว่า ไม่ต้องบริหารอะไร สบายใจดี

 

 

ซึ่งจริงๆองค์กรที่ดีควรมองเห็นปัญหาเหล่านี้แล้วแก้ไขได้โดย

 

  1. องค์กรควรฟูมฟัก พัฒนาฝึกอบรมให้คนทำงานมี ทักษะความเป็นผู้นำ ก่อนเลื่อนตำแหน่ง จะได้ถือว่าเป็นการ Promote (มิใช่ลงโทษ..ฮา)
  2. องค์กรควรชี้แจงลักษณะงานให้ชัดเจนว่างานที่ต้องรับผิดชอบมีอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจทุกฝ่าย
  3. หัวหน้างานใหม่ควรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอยู่ตลอด ไม่ว่าจะฝึกอบรม อ่านหนังสือ เรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ปรึกษาคนที่เก่งกว่า เป็นต้น
  4. ปรับมุมมองความคิดว่า จุดนี้เป็นขั้นบันไดขั้นแรกที่จะทำให้เราก้าวสู่ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 และต่อๆไป
  5. ฝึกฝนทักษะที่สำคัญในตำแหน่งงาน เช่น การนำเสนอผลงาน การบริหารเวลา วิเคราะห์งาน ความสำคัญ ความเร่งด่วนของงาน เป็นต้น

 

ทั้งหมดนี้จะช่วยให้หัวหน้าก้าวผ่านไปได้ สู่จุดที่สูงกว่าเดิม เราวันหนึ่งเราหันกลับมามอง ก็จะรู้สึกภูมิใจว่า เราผ่านบันไดในแต่ละขั้นมาได้ ถ้าไม่มีบันไดขั้นแรก ก็จะไม่มีวันนี้

สำหรับ HRD ที่ต้องการเพิ่มทักษะ Skill ในด้านภาวะผู้นำให้กับองค์กร ทางสถาบันเรามี หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา และทักษะหัวหน้างาน – LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILLS เพื่อเพิ่มทักษะและ Mindset ให้หัวหน้างานของคุณ

 

ดูหลักสูตรฝึกอบรมของ Impression Training ได้ที่ https://www.impressionconsult.com/i/training/

 

ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริการ