อยากจัดอบรมพนักงาน แต่ หลักสูตรประเภทไหนเหมาะกับองค์กรคุณ

 

ในหลายๆบริษัทที่เราจัดฝึกอบรมมากกว่า 1000 องค์กร มีวัตถุประสงค์ในการจัดที่ต่างกัน ธุรกิจที่ต่างกัน รวมถึงเป้าหมายในการจัดที่ต่างกันด้วย

แต่ หลักสูตรประเภทไหนเหมาะกับองค์กรคุณ ผมมีคำตอบให้ครับ

– องค์กรที่มีพนักงานจำนวนมาก เช่น โรงงาน โรงพยาบาล ศูนย์บริการต่างๆ เป็นต้น ที่มีพนักงานหลัก 100 – 1000 คน

สำหรับองค์กรเหล่านี้ หลักสูตรที่ตอบโจทย์ / ควรเสริม คือ  หลักสูตร Teamwork / หลักสูตร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่น มีความสามัคคี ลดความขัดแย้ง และทำให้เกิด Teamwork ในการทำงานร่วมกันครับ

– องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เช่น พนักงานหน้าร้าน ศูนย์บริการ Contact Center / ฝ่าย Customer Service เป็นต้น

สำหรับองค์กรประเภทนี้ หลักสูตรที่ตอบโจทย์ / ควรเสริม คือ หลักสูตร การบริการด้วยใจ Service Mind / หลักสูตร การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า / หลักสูตร เทคนิคการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เพื่อให้เกิดทักษะการดูแลลูกค้า การสร้างยอดขายด้วยความประทับใจและการบริการครับ

– องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น PC ขายสินค้า Shop ขายสินค้าต่างๆ / Sales ขายรถยนต์ / บ้าน เป็นต้น

สำหรับองค์กรประเภทนี้ หลักสูตรที่ตอบโจทย์ / ควรเสริม คือ หลักสูตร เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา / หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย / หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อมีทักษะในการขาย ปิดการขาย และสร้างยอดขายให้กับองค์กรได้จริง

– องค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ ซึ่งองค์กรเหล่านี้จะมีการประเมิน Tris นะครับ

สำหรับองค์กรประเภทนี้ หลักสูตรที่แนะนำ คือ หลักสูตร การบริหารจัดการลูกค้า ซึ่งจะมีหัวข้อต่างๆที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรนะครับ ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการ การทำงานที่เป็นระบบ และตอบโจทย์ลูกค้าได้จริง

และตอบโจทย์เรื่องของการประเมินรัฐและรัฐวิสาหกิจนะครับ

– องค์กรที่เป็นธุรกิจ SME เช่น ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ / ร้านอาหาร เป็นต้น

สำหรับองค์กรประเภทนี้ หลักสูตรที่ตอบโจทย์ / ควรเสริม คือ หลักสูตร Ownership / Entreprenuership เพื่อให้พนักงานมีความส่วนร่วมการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร และหลักสูตร Happy Workplace ความสุขในที่ทำงาน เมื่อพนักงานมีความสุข เค้าจะมีพลังและปลดปล่อยพลังออกมาเป็นผลงานที่ดีครับ

ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดสามารถจัดอบรมได้ทุกรูปแบบ ( In-House Training / Virtual Training / E – Learning )

ดูหลักสูตรฝึกอบรมของ Impression Training ได้ที่ https://www.impressionconsult.com/i/training/

เพราะเรา เปลี่ยนได้จริง

ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริการ