หลักสูตร Module 5 การบริการลูกค้าที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น – Customer Delight

 
 
ในการให้บริการลูกค้านั้น ถ้าหากสามารถส่งมอบบริการให้กับลูกค้าในรูปแบบที่มีความแตกต่างจากองค์กรอื่น มันจะเป็นเสน่ห์ของตัวเจ้าหน้าที่และองค์กรของเรา ซึ่งหมายถึงเป็นการบริการลูกค้าที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ ถึงแบรนด์ขององค์กรอีกด้วย
 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการ และวิธีการในการบริหารจัดการ CRM (Customer Relationship Management) และ CEM (Customer Experience Management) ในองค์กรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้คิดออกแบบรูปแบบการให้บริการของตนเองที่แตกต่างจากองค์กรอื่น อีกทั้งเข้าใจแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวด้วย หลังจากการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเข้าใจถึงหลักการ  แนวทาง และวิธีปฏิบัติ ในการนำเอาเครื่องมือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้า (CEM) ไปประยุกต์ในองค์กรของตนเองได้
 
2. เพื่อให้สามารถ คิดออกแบบ รูปแบบการบริการและการดูแลลูกค้าที่แตกต่างจากองค์กรอื่นๆได้

เนื้อหาหลักสูตร

  • แนวการพัฒนากลยุทธ์ตลาดที่สร้างคุณค่าที่แตกต่าง
  • 5 หลุมดำ ที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำ CRM
  • CRM กับการบริหารแนวแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ
  • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงคุณค่าธุรกิจ
  • การบริหารแบบสร้าง Loyalty
  • การออกแบบและการบริหารกลยุทธ์เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้า
  • ฯลฯ