หลักสูตร โปรแกรมคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรด้าน Service – Excellence Expert Program

โปรแกรมคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรด้าน Service Excellence ในองค์กรอย่างมืออาชีพ

1. Customer Service Excellence (0.5 วัน)

2. Service Mind (1 วัน)

3. Personality Plus (0.5)

4. Communication & Presentation Excellence (1 วัน)

5. Customer Delight (CRM & CEM) (0.5 วัน)

6. Customer Complaint Handling & Service Recovery (1 วัน)

7. Service Team Intelligence (0.5 วัน)

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921